Theses 

Evaluation of Activity and Solvency of the China Mobile Limited Company – Jing Luo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jing Luo

Bakalářská práce

Evaluation of Activity and Solvency of the China Mobile Limited Company

Evaluation of Activity and Solvency of the China Mobile Limited Company

Anotace: The goal of this thesis is to estimate the financial position through Common-size analysis, financial analysis, pyramidal decomposition and sensitivity analysis to find the advantage and disadvantage of China Mobile.And quantify the influences of each indicator on a chosen key indicator. Through change each indicator's proportion to improve a company's performance.

Abstract: The goal of this thesis is to estimate the financial position through Common-size analysis, financial analysis, pyramidal decomposition and sensitivity analysis to find the advantage and disadvantage of China Mobile. And quantify the influences of each indicator on a chosen key indicator. Through change each indicator's proportion to improve a company's performance.

Klíčová slova: Financial statement, common-size analysis, financial ratio analysis, pyramidal decomposition.

Keywords: Financial statement, common-size analysis, financial ratio analysis, pyramidal decomposition.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:24, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz