Mgr. Zuzana Odvárková

Bakalářská práce

Barvocit a specifické poruchy učení

Colour vision and specific learning disabilities
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o barvocitu, popisuje barevný vjem, jeho charakteristiky a vlivy okolí. Zabývá se horopterem a Panumovým prostorem, který umožňuje vnímat vzdálené a bližší předměty prostorově. Práce dále popisuje receptory, tyčinky a čípky i vedení vzruchů zrakovými drahami do zrakových center v mozku. Charakterizuje druhy specifických poruch učení, předkládá jejich definici a možné přístupy …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on colour vision, describing colour impression, its characteristic and influences. It deals with the horopter and Panum´s area that enable to perceive distant and closer objects spatially. The thesis defines receptors, rods and cones and the conduction of visual pathways to the visual centres in the brain. It characterizes kinds of specific learning difficulties, presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: MUDr. Magdaléna Bočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta