Mgr. Veronika Kozlová, Ph.D.

Doctoral thesis

Cílená terapie B-lymfoidních malignit: úloha molekuly CD20 a možnosti optimalizace anti-CD20 imunoterapie

Targeted therapy of B-lymphoid malignancies: the role of CD20 molecule and the possibilities of optimizing anti-CD20 immunotherapy
Abstract:
Přestože je molekula CD20 využívána jako primární cíl v imunoterapii B-lymfoidních malignit již více než 20 let, stále není zcela vysvětlen způsob její regulace a funkce. Pro objasnění funkce molekuly CD20 byly proto v této práci technologií CRISPR/Cas9 vygenerovány CD20 knockout buněčné linie reprezentující různé B-lymfoidní malignity a změny v aktivitě a funkčních vlastnostech těchto buněk byly srovnány …more
Abstract:
Despite the fact that the CD20 molecule is used as a prime target in the immunotherapy of B-lymphoid malignancies for over 20 years, its exact regulation and function remain unknown. To elucidate CD20 function, CD20 knockout B-cell lines were generated in this thesis with the use of CRISPR/Cas9 technology, and their activity and functional responses were compared to wild-type cells in multiple cellular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 2. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 3. 2021
  • Supervisor: Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat.
  • Reader: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr., MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
Oncology and Hematology / Experimental Oncology and Tumor Biology

Theses on a related topic