Jana Šmerdová

Bachelor's thesis

Problematika dekubitů na oddělení NIP a DIOP

Issue of pressure ulcers at the LTACH
Anotácia:
Cílem výzkumu bude zmapovat, znalost a orientaci všeobecných a praktických sester, všeobecných sester se specializací a sester s magisterským vzděláním v problematice a léčbě dekubitů na pracovištích NIP a DIOP.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / odbor:
Ošetřovatelství / General Nurse

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.