Bc. Petra Macáková

Diplomová práce

Účetní softwary - jejich vývoj a komparace vybraných účetních informačních systémů dle zvolených kritérií

Accounting softwares - their development and comparison of selected accounting information systems according to determined criteria
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je stanovení návrhů pro zlepšení softwarových produktů společnosti EKO-SOFT, s. r. o. na trhu s účetními softwary, ve smyslu nabízených služeb a doplňkových aplikací pro stávající či potenciální uživatele. Diplomová práce se v první kapitole zabývá obecně uznávanými účetními zásadami, vnitřním kontrolním systémem účetnictví a informačními potřebami uživatelů účetních softwarů …více
Abstract:
The major objective of the thesis is to comprise a set of recommendations to improve the software products the company EKO-SOFT Ltd. of market accounting software in the sense of offered services and complementary applications for current or upcoming users. The first chapter of the diploma thesis deals with generally accepted accounting principles, the internal accounting control system and the information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013
Zveřejnit od: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macáková, Petra. Účetní softwary - jejich vývoj a komparace vybraných účetních informačních systémů dle zvolených kritérií. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika