Bc. Tereza Tichá

Master's thesis

Proměna pozice jaderných zbraní v americké velké strategii: Srovnání administrativ Billa Clintona, George W. Bushe a Baracka Obamy

The Change of the Position of Nuclear Weapons in the American Grand Strategy: A Comparison of the Administrations of Bill Clinton, George W. Bush and Barack Obama
Anotácia:
Na přelomu 80. a 90. let dochází ke změně bezpečnostního prostředí, která ovlivňuje velkou strategii administrativ nastupujících po studené válce. Jelikož k proměně dochází během jaderného věku, kdy jaderné zbraně představují jeden z nástrojů velké strategie, měla by se změna dotknout i jich. Diplomová práce si klade za cíl identifikovat a následně porovnat stěžejní myšlenky administrativ George W …viac
Abstract:
A significant change of the security environment occurred at the end of the eighties and that change has affected the grand strategy of the administrations taking office after the cold war. Since that change happened during a nuclear era when nuclear weapons are one of the instruments of grand strategy the change should influence their position and role in the grand strategy as well. The aim of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedúci: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií