MUDr. Ladislav Zadražil, Ph.D.

Disertační práce

Kostní scintigrafie a SPECT/CT v diagnostice kostních metastáz a avaskulární nekrózy hlavice stehenní kosti u dospělých

Bone Scintigraphy and SPECT/CT in the Diagnosis of Bone Metastases and Avascular Necrosis of the Femoral Head of Adult
Anotace:
Práce pojednává o využití kostní scintigrafie a SPECT/CT vyšetření v diagnostice kostních metastáz a avaskulární nekrózy hlavice kosti stehenní u dospělých. Práce popisuje základní patogenetické události, ke kterým dochází během rozvoje těchto onemocnění, věnuje se podstatě scintigrafických a radiologických nálezů na CT či planárních rentgenových snímcích a zmiňuje se také o technice SPECT/CT vyšetření …více
Abstract:
The thesis deals with the use of bone scintigraphy and SPECT/CT examination in the diagnosis of bone metastases and avascular necrosis of the femoral head in adults. It describes the basic pathogenetic events that occur during the development of both diseases, discusses the main scintigraphic and radiological findings on CT and X-ray images and mentions the technique of the SPECT/CT examination. SPECT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta