Bc. Magdalena Trdličková

Diplomová práce

Srovnávací studie českých a anglických učebnic angličtiny zaměřená na výuku výslovnosti

Comparative study of Czech and English textbooks aimed at pronunciation teaching
Anotace:
Název diplomové práce zní Srovnávací studie českých a anglických učebnic angličtiny zaměřená na výuku výslovnosti. Téma výslovnosti je často diskutováno mezi českými učiteli anglického jazyka. Učebnice všeobecně nenabízejí dostatečné množství cvičení zaměřených na výslovnost a učitelé proto předpokládají, že se jejich žáci naučí správné výslovnosti bez dostatečného procvičení. Avšak je možné, že zařazení …více
Abstract:
The title of the diploma thesis is Comparative Study of Czech and English Textbooks Aimed at Pronunciation Teaching. The topic of pronunciation is often discussed among Czech teachers of English language. Textbooks generally do not offer enough exercises aimed at pronunciation and the teachers expect their learners to master appropriate pronunciation without proper practice. However, it is possible …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy