Bc. Natálie Guňková, DiS.

Diplomová práce

Marketingová komunikační strategie firmy Greisi

Marketing communication strategy for Greisi company
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navržení nové optimalizované komunikační strategie pro firmu Greisi. Firma Greisi se zabývá výrobou a prodejem kožené galanterie. V teoretické části jsou dle sekundárního výzkumu popsány pojmy relevantní pro téma práce, tedy marketingová komunikace, komunikační strategie, komunikační mix. V praktické části je charakterizována firma a její současné komunikační aktivity …více
Abstract:
Main goal of this diploma thesis is to design and optimized marketing strategy for the company Greisi. Company Greisi products and sells leather goods. Theoretical part describes terms relevant to the topis of the work like marketing communication, communication strategy, communication mix. Practical part describes company and their communication activities. It also describes new communication goals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jxv87/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management