Theses 

Aplikace daného intervenčního programu určeného pro rozvoj úrovně motorických schopností na skupinu rozhodčích fotbalu – Bc. Dominik Husár

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Dominik Husár

Bakalářská práce

Aplikace daného intervenčního programu určeného pro rozvoj úrovně motorických schopností na skupinu rozhodčích fotbalu

Aplication of the interventional program formed for the increase of level of motor abilities in group of football referees

Abstract: The topic of this bachelor thesis is the application of a specified intervention program formed for the development of the level of motor abilities in a group of football referees. The aim was to determine the effects of the intervention program at the level of selected motor skills. The theoretical part characterizes football, motor skills, fatigue and the present form of referees‘ fitness training. In the practical part, the results of two tests are processed. In the conclusion of the thesis, the research question is answered and hypotheses are verified.

Abstract: Témou tejto bakalárskej práce je aplikácia daného intervenčného programu na rozvoj úrovne motorických schopností na skupinu rozhodcov futbalu. Cieľom bolo zistiť vplyv intervenčného programu na úroveň vybraných motorických schopností. V teoretickej časti charakterizujeme futbal, motorické schopnosti, únavu a súčasnú formu kondičnej prípravy rozhodcov. V praktickej časti sú spracované výsledky z dvoch testov. V závere práce je zodpovedaná výskumná otázka a overené hypotézy.

Klíčová slova: futbal, motorické schopnosti, rozhodca futbalu, football, motor skills, referee

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz