Alena Kohoutová

Bakalářská práce

Rozvíjení environmentální senzitivity u žáků základní školy

Developing Environmental Sensitivity in Elementary School Students
Anotace:
Bakalářská práce prezentuje návrh několikadenního programu environmentální výchovy, zaměřeného na prohlubování senzitivity a ekologického porozumění žáků druhého stupně základních škol. V první části je popsán teoretický kontext práce, zejména vývoj environmentální výchovy v ČR a ve světě, její ukotvení v českém školství a úroveň přírodovědné gramotnosti u nás. V této části jsou také představeny konkrétní …více
Abstract:
The bachelor's work prezents proposal of environmental and educational program. It is focused on the second degree´s pupils of basic school and their improvement of the environmental senzitivity and environmental understanding. I describe theoretic context of programmes and development of environmental education in Czech Republic and in the world at the first part of my work. I present the ways, how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015
Zveřejnit od: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kohoutová, Alena. Rozvíjení environmentální senzitivity u žáků základní školy. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická