Alena Kohoutová

Bachelor's thesis

Rozvíjení environmentální senzitivity u žáků základní školy

Developing Environmental Sensitivity in Elementary School Students
Abstract:
Bakalářská práce prezentuje návrh několikadenního programu environmentální výchovy, zaměřeného na prohlubování senzitivity a ekologického porozumění žáků druhého stupně základních škol. V první části je popsán teoretický kontext práce, zejména vývoj environmentální výchovy v ČR a ve světě, její ukotvení v českém školství a úroveň přírodovědné gramotnosti u nás. V této části jsou také představeny konkrétní …more
Abstract:
The bachelor's work prezents proposal of environmental and educational program. It is focused on the second degree´s pupils of basic school and their improvement of the environmental senzitivity and environmental understanding. I describe theoretic context of programmes and development of environmental education in Czech Republic and in the world at the first part of my work. I present the ways, how …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015
Accessible from:: 30. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kohoutová, Alena. Rozvíjení environmentální senzitivity u žáků základní školy. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická