Gabriela Müllerová

Bachelor's thesis

Marketingové strategie mobilní gastronomické provozovny

Marketing strategy for mobile F&B outlet
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií mobilní gastronomické provozovny až po charakteristiku jednotlivých marketingových kroků a nástrojů se zaměřením na vhodný marketingový mix a podporu prodeje společnosti Restaurace Šupina a Šupinka, které patří naší rodině. Práce vysvětluje základní pojmy a hlavní postupy přípravu vhodné marketingové strategie, stanovení cílů s cílem dosažení maximální …more
Abstract:
Bachelor`s Thesis describe the marketing strategy of mobile gastronomic / F&B outlet with focus on individual marketing steps and tools and further emphasis on suitable marketing mix and sales support for our family`s entity, „Restaurace Šupina a Šupinka“, and its products. The thesis describes basic terms and main steps of the preparation of suitable marketing strategy, goal setting focused on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavla Burešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze