Bc. Denisa Dvořáková

Diplomová práce

Styl vědeckých textů humanitních oborů

The style of humanities scholarly texts
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se věnuje odbornému stylu textů z oboru andragogiky, a to konkrétně stylu vědeckému a popularizačnímu. První část tvoří teoretické pozadí práce, kde je představen a rozčleněn odborný styl a jsou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými styly. Věnuje se i představení andragogiky jako oboru. Druhá část práce je zaměřená prakticky, ve které se zabývá rozborem a komparací vybraných …více
Abstract:
This magister's diploma thesis deals with the scientific/educational style in the texts originating in the field of Andragogy, more preciesly it focuses mainly on its two sub-styles: scientific and popular. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part consists of the description of the features of the scientific/educational style, which is further divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda