Eva MALIŠOVÁ

Bakalářská práce

Senior, jako oběť trestného činu, z pohledu činnosti Městské policie Ostrava

A senior as a victim of a crime from the Ostrava Metropolitan Police
Anotace:
Předložená bakalářská práce pojednává o senioru, jako oběti trestného činu, z pohledu činnosti Městské policie Ostrava. Senior, jako bytost, je velmi snadným terčem pro pachatele trestných činů. V teoretické části jsou definovány jednotlivé hlavní pojmy, kterými se tato práce zabývá s důrazem na seniora, který je snadným cílem protiprávního jednání. Dále je zde popsána činnost Městské policie Ostrava …více
Abstract:
This bachelor?s thesis deals with the elderly as victims of crime from the point of view of the Metropolitan Police of Ostrava. A senior, as a human being, is a very easy target for criminals. In the theoretical part, each of the main concepts this thesis deals with is defined with an emphasis on the elderly as easy targets of the infringement. The activity pursued for prevention and security of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Richard Váňa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALIŠOVÁ, Eva. Senior, jako oběť trestného činu, z pohledu činnosti Městské policie Ostrava. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta