Bc. Lenka NEDBÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Projekt " Lesní školka " \nl{}

Project " Tree nursery "
Anotace:
Bakalářská práce na téma Projekt Lesní školka je zaměřena na jejich vznik, funkčnost, užitečnost, avšak také na jejich kladné a záporné stránky. Práce rovněž pojednává o terminologii a historii lesních školek.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with a Project Tree Nursery. This dissertation is focusedon the inception of Tree nursery schools, their functionality and usefulness, but on their posizive and negative aspects as well. This thesis also discusses the terminology and hisotry of TreeNurseries.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDBÁLKOVÁ, Lenka. Projekt " Lesní školka " \nl{}. Most, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí