Bc. Lenka Stejskalová

Diplomová práce

Rozvoj klíčových kompetencí u osob se souběžným postižením více vadami ve spolku Vrátka

Development of Key Competencies of Persons with Concurrent Affections by More Handicaps in the Vrátka Society
Anotace:
V rámci diplomové práce na téma „Rozvoj klíčových kompetencí u osob se souběžným postižením více vadami ve spolku Vrátka“ bylo cílem ověřit, zda sociální rehabilitace tohoto spolku pomáhá rozvíjet klíčové kompetence osob se souběžným postižením více vadami. Práce byla autorkou rozdělena do čtyř kapitol, z nichž tři byly teoretické a čtvrtá praktická. V rámci první kapitoly se autorka nejprve zabývala …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis "Development of Key Competencies of Persons with Concurrent Affections by More Handicaps in the Vrátka Society" is to verify whether the social rehabilitation provided by this society supports the development of key competencies of persons with concurrent affections by more handicaps. The work is divided into four chapters, three of which are theoretical and one practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta