Denis Majzlan

Bakalářská práce

Osobný predaj v komerčnej poisťovni

Personal Selling in Insurance Company
Abstract:
MAJZLAN, Denis: Personal selling in insurance company. [Bachelor thesis]. Banking Institute Prague, foreign university Banska Bystrica, Department of Finance, accounting and insurance. Supervisor: Ing. Adriána Zliechovcová. Year of defense: 2014. Number of pages: 68. In this thesis we deal with as a presonal selling works in commercial insurance company. We are focus influance of personal selling on …více
Abstract:
MAJZLAN, Denis: Osobný predaj v komerčnej poisťovni. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Adriána Zliechovcová. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 68. V bakalárskej práci sa zaoberáme tým, ako osobný predaj pôsobí v komerčnej poisťovni, ako vplýva na predaj produktov komerčnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.