Bc. Ivana DOSTÁLOVÁ

Bakalářská práce

Sociální a pedagogické aspekty integrace uprchlíků do české společnosti

The Social and Educational Aspects of Refugees´Integration into the Czech Society
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem nastínila problematiku migrace a uprchlictví a zaměřila pozornost na práci s uprchlíky, která by měla být nápomocná při jejich integraci do české společnosti. První část je věnována vývoji migrace, jejím příčinám a rozdělení, taktéž vývoji uprchlictví a vysvětlení pojmu uprchlík a jeho dělení. Druhá část obsahuje popis celé azylové procedury počínaje příchodem uprchlíků …více
Abstract:
In my bachelor´s theses I have outlined an issue of a migration and refugees with an attention to the work with refugees, which should help by their integration to the Czech society. The first part of my theses features on the migration development, its causation and classification as well as refugees development and an explanation of the notion ?refugee? including its classification. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ján Suchár

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Ivana. Sociální a pedagogické aspekty integrace uprchlíků do české společnosti. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta