Bc. Ivana DOSTÁLOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální a pedagogické aspekty integrace uprchlíků do české společnosti

The Social and Educational Aspects of Refugees´Integration into the Czech Society
Abstract:
Ve své bakalářské práci jsem nastínila problematiku migrace a uprchlictví a zaměřila pozornost na práci s uprchlíky, která by měla být nápomocná při jejich integraci do české společnosti. První část je věnována vývoji migrace, jejím příčinám a rozdělení, taktéž vývoji uprchlictví a vysvětlení pojmu uprchlík a jeho dělení. Druhá část obsahuje popis celé azylové procedury počínaje příchodem uprchlíků …more
Abstract:
In my bachelor´s theses I have outlined an issue of a migration and refugees with an attention to the work with refugees, which should help by their integration to the Czech society. The first part of my theses features on the migration development, its causation and classification as well as refugees development and an explanation of the notion ?refugee? including its classification. The second part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2010
Accessible from:: 9. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Ján Suchár

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSTÁLOVÁ, Ivana. Sociální a pedagogické aspekty integrace uprchlíků do české společnosti. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta