Bc. Kristina Gilarová

Bakalářská práce

Povinnost zaměstnavatele k náhradě újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Employer’s obligation to compensate for injury in respect of accidents at work and occupational diseases
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku povinnosti zaměstnavatele k náhradě újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Dané téma spadá do práva pracovního. V prvních kapitolách práce je přiblížen historický vývoj pracovního práva od počátku 20. století, poté následuje vymezení základních pojmů jako újma, pracovních úraz a nemoc z povolání. Další část je věnována odpovědnosti zaměstnavatele …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis focuses on the problematic of Employer's obligation to compensate for injury in respect of accidents at work and occupational diseases. This topic falls within the field of labour law. The first chapters are focused on the evolution of labour law, following with basic concepts such as accidents at work and occupational diseases. The next part is a description of employer’s responsibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Matějka Řehořová
  • Oponent: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní