Bc. Eliška Petřeková

Master's thesis

Kollerova sbírka a sběratelství antiky na přelomu raného novověku a moderní doby

Koller's Collection of Antiquities at the Turn of the Early Modern and Modern Age
Abstract:
Magisterská práce je pokračováním bakalářské práce, která se zabývala osobou sběratele, shromážděním jeho sbírky a následným rozpadem, zde je prostor věnován samotnému obsahu této kolekce. Jednotlivé kapitoly se nejprve zaměřují na konkrétní sbírkové soubory (vázy, mramory, bronzy, egyptské starožitnosti a zbylé okrajové soubory), následuje příslušná problematika nebo fenomén, aby čtenář nakonec získal …more
Abstract:
This master thesis is a natural continuation of the bachelor thesis focused on the person of the collector, creation of collections and their subsequent decomposition. This work is mainly dedicated to the content of the colection itself. Individual chapters are focused on various parts of the collection (vases, marbles, bronzes, egyptian antiquities and further collateral themes) followed by explanation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Archaeology / Classical Archaeology

Theses on a related topic