Bc. David Mikulecký

Bakalářská práce

Spotřebitelské chování ve zvolené oblasti

Consumer behavior in a specific area
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu spotřebitelského chování ve zvolené oblasti. Část teoretická vysvětluje základní pojmy spotřebitelského chování a prvky marketingové analýzy, kterými jsou zejména faktory ovlivňující nákupní chování a rozhodovací procesy při nakupování. Následně jsou zde uvedeny fáze a typ marketingového výzkumu a postupy při sběru primárních údajů. Praktická část popisuje …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the analysis of consumer behaviour in the selected area. The theoretical part explains basic terms of consumer behaviour and marketing analysis elements, which are particularly factors influencing buying behaviour and decision-making processes while shopping. There are phases and types of marketing research and procedures for the collection of primary data. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martin Souček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Zugar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem