Vendula PETROVÁ

Bakalářská práce

Monitoring říčního břehu Odry (7. etapa)

Monitoring of the river bank of Odra (7th stage)
Anotace:
Tato práce se zabývá dlouhodobým sledováním břehu řeky Odry, který je postižen laterální erozí. Měřený břeh se nachází u městské části Ostravy - Polanka nad Odrou, v oblasti CHKO Poodří, přesněji na území NPR Polanská niva. Sedmá etapa monitoringu je druhou etapou, při které byla použita metoda geodetického zaměření břehu. Práce se zabývá srovnáním šesté a sedmé etapy měření posunu břehu, popisem lokality …více
Abstract:
This thesis is concerned about long-term monitoring the riverbank of Odra River, which is affected by lateral erosion. Measured riverbank is located near the urban area Polanka nad Odrou in Ostrava and in the area of CHKO Poodří, more exactly in NPR Polanská niva. The 7th stage of monitoring is the second stage, where was applied the method of geodetic measurement. Thesis is comparing the measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2013
Zveřejnit od: 20. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Vendula. Monitoring říčního břehu Odry (7. etapa). Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Fyzická geografie a geoekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.