Bc. Lucie Jašková

Bakalářská práce

Vývoj a význam českých amatérských loutkových divadel se zaměřením na soubory Bedruňka a Happy Theater

The development and importance of Czech amateur puppet theatres with a focus on companies Bedruňka and Happy Theater
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku amatérských loutkových divadel v České republice a je rozdělena do dvou stěžejních částí. První, teoretická část pojednává o historii, vývoji a současné situaci amatérského loutkářství na českém území. Ve druhé, praktické části bakalářské práce jsou zkoumány dva brněnské amatérské loutkové soubory – Bedruňka a Happy Theater. Výzkumným nástrojem byl dotazník …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of amateur puppet theaters in the Czech Republic and is divided into two main parts. The first, theoretical part deals with the history, development and current situation of amateur puppetry in Czech territories. In the second, practical part of the thesis two Brno puppet companies - Bedruňka and Happy Theater - are examined. The research tool was a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta