Ing. Lucie Vosáhlová

Diplomová práce

Zhodnocení přínosu programů selektivní primární prevence

The evaluation of benefits of selective primary prevention programs
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou selektivní primární prevence ve školství. Cílem této práce je zhodnotit přínos programů selektivní primární prevence, které jsou školám poskytovány externí institucí. V teoretické části práce jsou definovány pojmy jako je rizikové chování či primární prevence a je zde také vymezeno fungování preventivních programů v rámci českého školství. V praktické části práce …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of selective primary prevention in education. The aim of this thesis is to evaluate the benefits of selective primary prevention programs, which are provided by external institutions. In the theoretical part, the concepts of risk behavior and primary prevention are defined and there is also introduced the system of primary prevention in Czech education. In research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Barbora Javorová
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta