Bc. Aneta Hanáková

Diplomová práce

Komunikace školy s rodiči cizinci

Communication between School and Foreign Parents
Anotace:
Moje diplomová práce se zabývá problematikou komunikace mezi školou a rodiči cizinci. V teoretické části se zabývám otázkami komunikace všeobecně, jak komunikace probíhá, jaké jsou druhy a formy komunikace, ale také možné problémy a bariéry, které mohou v průběhu komunikace nastat. Vše je poté zaměřeno na interkulturní diference komunikace. V této části jsou uvedeny i vlivy na interkulturní komunikaci …více
Abstract:
My diploma thesis focuses on communication between school and foreign parents. The theoretical part of my thesis deals with communication in general, how communication works, the specific types and forms, as well as the possible problems and barriers that can occur during communication. The main focus is then on intercultural diferences in communication. This part shows some of the effects on intercultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Stanislava Exnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanáková, Aneta. Komunikace školy s rodiči cizinci. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická