Ing. Jiří Ditrich

Bakalářská práce

Podnikatelské prostředí malého a středního podniku

Corporate environment of a small and medium-sized enterprise
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem rozebral situaci na českém polygrafickém trhu. Většina českých tiskáren svojí velikostí, obratem i svojí podstatou přesně naplňují pojem malý a střední podnik. V tomto oboru se pohybuji již 15 let a touto problematikou se proto dlouhodobě zabývám. Pro potřeby své studie jsem vybral pět konkrétních subjektů a formou případové studie jsem provedl analýzu současné situace …více
Abstract:
In my paper I tryed to analyse situation on Czech polygraphy market. Most of Czech printing-houses are typical SME because of their size, turnover and principles. I have worked in this industry for fiftheen years and it is subject of my interest. I made five case studies to analyse todays situation. I chose such subject that typicaly represent segment of the market. In the theoretical part of the study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní