Barbora Sedláková

Bakalářská práce

Marketingová a mediální prezentace České filharmonie

Marketing and Media Presentation of the Czech Philharmonic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu celkové prezentace České filharmonie, a to především po nástupu nového ředitele Davida Marečka v únoru 2011. Jsou popsány důvody, které vedly ke změně marketingové strategie České filharmonie, vycházející z jejího historického vývoje a potřeb přizpůsobit se současné moderní společnosti. Práce se zabývá převážně historií prezentace České filharmonie a podobou …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at the analysis of the overall Czech Philharmonic presentation, especially the one that came together with the new director David Mareček in February 2011. The reasons, leading onward the Czech Philharmonic marketing stategy change and resulting from the historical developement and the need of adaptation to the contemporary modern society, are described. The thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Václav Riedlbauch
  • Oponent: Jitka Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60201