Markéta ŠILHAVÁ

Bachelor's thesis

Ochrana obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území města Klatovy

Protection of residents in case of development of a major emergency associated with a leakage of dangerous chemical substance in the area of a town Klatovy
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí spojených s únikem nebezpečné chemické látky na území města Klatovy. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány základní pojmy, které se problematiky týkají. Dále jsou zde charakterizovány nebezpečné chemické látky, jaké je jejich třídění, vlastnosti či přeprava a označování. Jedna z kapitol …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of protection of residents in case of development of a major emergency associated with a leakage of dangerous chemical substance in the area of a town Klatovy. The theoretical part of the bachelor thesis describes the basic concepts that relate to the issue. There are also characterized by hazardous chemicals is incorporated herein their classification, characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Libor Líbal

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠILHAVÁ, Markéta. Ochrana obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území města Klatovy. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses dcv06z dcv06z/2
4/5/2021
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4/5/2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.