Bc. Jan Sedlář

Diplomová práce

Jakost vody Písečného rybníka u Milotic

Water quality of the Písečný pond
Anotace:
Diplomová práce se zabývá monitorováním jakosti vody Písečného rybníku u Milotic. Vzorky vody byly odebrány celkem pětkrát v průběhu vegetačního období v jednoměsíčních intervalech v období od dubna do září 2019 a následně podrobeny laboratornímu rozboru v laboratoři Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně. První část tvoří literární rešerše, která se zabývá obecně vodou, její …více
Abstract:
Dissertation deals with the monitoring of water quality of the Písečný pond near Milotice. The samples of water were taken five times during vegetation period in one-month intervals from April to September 2019 and subsequently subjected to laboratory analysis in the laboratory of the Department of Fisheries and Hydrobiology of Mendel University in Brno The first part is made of a literature review …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty