Bc. Ondřej Novotný

Diplomová práce

Návrh jednotného tarifního systému pro ČR

Proposal for a uniform tariff system for the Czech Republic
Anotace:
Práce se zaměřuje na dlouhodobou problematiku týkající se liberalizací dopravního trhu. Konkrétněji se zabývá otázkou jednotného tarifního systému pro Českou republiku. Součástí diplomové práce jsou návrhy na jednotný tarifní systém, což by mělo za následek lepšího využívání veřejné dopravy.
Abstract:
The work focuses on long-term issues concerning the liberalization of the transport market. More specifically addresses the issue of the uniform tariff system for the Czech Republic. The thesis are proposals for a unified tariff system, which should result in greater use of public transport.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Edvard Březina, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotný, Ondřej. Návrh jednotného tarifního systému pro ČR. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika