Theses 

Stravovací zvyklosti a pitný režim u zaměstnanců vybrané společnosti – Bc. Jan Brzobohatý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Brzobohatý

Diplomová práce

Stravovací zvyklosti a pitný režim u zaměstnanců vybrané společnosti

Eating habits and drinking regime in employees of chosen company

Anotace: V této diplomové práci na téma „Stravovací zvyklosti a pitný režim u zaměstnanců vybrané společnosti“ byl zjištěn současný stav stravovacích návyků, pitného režimu a fyzické aktivity u zaměstnanců Policie České republiky, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje. V úvodní teoretické části této diplomové práce autor rozebral stav dosavadních poznatků o stravovacích návycích, vlivu cvičení na zdraví, zdravém spánku, pitném režimu, moderních trendech ve stravování a Policii ČR se zaměřením na Krajské ředitelství Jihomoravského kraje. V druhé, empirické části, byly vyhodnoceny data z dotazníků, které byly rozdány na vybrané útvary Policie ČR, v rámci Krajského ředitelství Jihomoravského kraje.

Abstract: The purpose of my thesis ´Eating habits and drinking regime among the employees of a selected company´ was found the current state of eating habits, drinking regime and physical aktivity among the employees of Police of the Czech Republic, Regional Directorate of the South Moravian Region. In the introductory theoretical part I analize the state of current knowledge of eating habits, the effect of exercise on health, healthy sleep, drinking regime, modern trends in catering of the Police focusing on the Regional Directorate of the South Moravian region. The second empirical part evaluates data in the questionnaires distributed to the selected departments of Police of the Czech Republic within the Regional Directorate of the South Moravian Region.

Klíčová slova: Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, stravovací zvyklosti, pitný režim, cvičení, moderní trendy ve stravování, paleo strava, Police of the Czech Republic, Regional Directorate of the South Moravian Region, eating habits, drinkong regime, exercise, modern trends in catering, paleo diet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz