Markéta Konopčíková

Bakalářská práce

Prevence kriminality v Kroměříži

crime prevention in Kroměříž
Anotace:
Práce řeší aktuální problematiku kriminality ve vybraném městě. Především se zaměřuje na její prevenci. Rozebírá konkrétní město jako celek a hodnotí jej z mnoha úhlů pohledu, tak aby práce dosáhla kvalitních výsledků, které jsou dostatečně podložené. První část práce, tedy teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů, co se týče prevence kriminality, jejího členění a plánování. V druhé …více
Abstract:
This work deals with current issues of criminality in selected city. Especially it pays attention on prevention. Selected city is taken apart as a whole and is rated from many angles so to achieve quality results. First part is a theory focused on definition of basic terms of criminality, distribution and planning. Second (practical) part is about detailed socio-demographic analysis of selected city …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Čáp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech