Kitti Palusková

Bakalářská práce

Analýza činnosti rezervačného oddelenia pre vybraný hotel

The Analysis of the Reservation Department for selected Hotel
Abstract:
The main aim of my thesis was to analyze the hotel reservation department on the basis of information gathered from the reservation managers and analyze guest satisfaction with the reservation department on a questionnaire. I decided to analyze reservation department at Wellness Hotel in Patince ****. The work was divided into three main chapters: a theoretical part, analytical part and design part …více
Abstract:
Cieľom mojej práce bolo zanalyzovať na základe poskytnutých informácií od rezervačného manažéra prácu resp. činnosť rezervačného oddelenia v hoteli a vyhodnotiť na základe dotazníka spokojnosť hostí s týmto oddelením za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb. Rozhodla som sa pre analýzu rezervačného oddelenia vo Wellness Hoteli v Patinciach ****. Prácu som rozdelila na tri hlavné kapitoly: teoretickú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martina Sochůrková
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma