BcA. Karla Mynaříková, DiS.

Diplomová práce

Interpretační problematika houslového repertoáru se zaměřením na dílo Sergeje Prokofjeva

Interpretive problems of violin repertoire with focus on Sergej Prokofjev compositions
Anotace:
Diplomová práce "Interpretační problematika houslového repertoáru se zaměřením na dílo Sergeje Prokofjeva" pojednává o životě a díle hudebního skladatele Sergeje Prokofjeva, se zaměřením na jeho dílo pro housle. Obsahuje životopis skladatele, poznámky k vývojovým etapám a skladebním liniím, analýzy vybraných děl pro housle a jejich interpretační rozbory.
Abstract:
Dissertation “Interpretive problems of violin repertoire with focus on Sergej Prokofjev compositions” deals about the life and the work of musical composer Sergej Prokofjev pointing out his compositions for violin. It consists of the composer´s biography, comments for developmental phases and compositional lines, analysis of chosen work for violin and their interpretive analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Wallinger

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/nmgc8/