Karolína VOLOŠINOVÁ

Bachelor's thesis

Prosodická analýza textu (1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C)

Prosodic Analysis of the Text (1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C)
Abstract:
Cílem předkládané práce je provést prozodickou analýzu textu Učebnice čínské konverzace, lekcí 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C. Analyzovaný text byl namluven rodilou mluvčí jazykového standardu čínštiny. V první fázi analýzy je text transkribován do systému prozodické transkripce, který byl vytvořen Oldřichem Švarným. Transkribovaný text je poté převeden do zjednodušených čínských znaků, přeložen do …more
Abstract:
The aim of the submitted thesis is to conduct a prosodic analysis of text of the Chinese Conversation Textbook, lessons 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C. Analyzed text was recorded by a native speaker of the Chinese language standard. In the first phase of the analysis, the text is transcribed into the system of prosodic transciption created by Oldřich Švarný. Transcribed text is later converted into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Mgr. David Uher, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOLOŠINOVÁ, Karolína. Prosodická analýza textu (1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C). Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Chinese Studies

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses dd6vsn dd6vsn/2
17/5/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.