Parisa CHANGIZI, PhD.

Disertační práce

Visions of the End: Eco-Apocalypse in Twenty-First Century America

Visions of the End: Eco-Apocalypse in Twenty-First Century America
Abstract:
With an eye to the visibly growing predilection for imagining humanity under siege in a rather disquietingly vulnerable state since Hiroshima's trauma up until the contemporary times, the present doctoral dissertation explores the representation of (eco-)apocalypse in twenty-first-century American literature. Ecological thinking, whether fictional or factual, seems to have been closely linked to the …více
Abstract:
S ohledem na viditelně rostoucí zálibu v představování lidstva v obležení a ve znepokojivě zranitelném stavu od hirošimského traumatu až po současnost se tato disertační práce zabývá reprezentací (eko-)apokalypsy v americké literatuře jednadvacátého století. Je zjevné, že ekologické myšlení, ať už fiktivní, nebo faktické, bylo úzce spjato s vyprávěním o budoucnosti v základním kassandrovském duchu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHANGIZI, Parisa. Visions of the End: Eco-Apocalypse in Twenty-First Century America. Ostrava, 2024. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Anglická a americká literatura

Práce na příbuzné téma