Bc. Tomáš Rataj

Bachelor's thesis

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

The use of public relations in the marketing communications firm
Abstract:
Práce se zabývá využíváním nástrojů public relations ve firmě Tefos Slaný spol.s r.o., zhodnocení public relations aktivit, které firma využívá. Také poukáže na to, jakým způsobem firma komunikuje s okolím a jak se public relations firmy vyvíjí od vzniku firmy do současnosti. V teoretické části se práce zabývá public relations obecně, jejími cíli a nástroji, dále pak marketingovým komunikačním mixem …more
Abstract:
The dissertation concerns with the using of the public relations tools in the company Tefos Slaný spol. s r.o., with the evalution of the public relations activities, which the company uses. It will also point to, how the company comunicates with the surroundings and how the company´s public relations envolvet from the company´s founding up to the present. In the theoretical part is my dissertation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: Ing. Pavel Rosenlacher

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication