Dominik Víšek

Bachelor's thesis

Využití technologie Docker pro virtualizaci vývojového prostředí PHP / Python

Using Docker for PHP / Python development virtualization
Anotácia:
Práce se zabývá analýzou architektury technologie Docker a možnosti využití tohoto kontejnerového systému s cílem vytvořit praktické prostředí pro jednoduchou instalaci vývojového prostředí pro PHP/Python v operačním systému Linux s využitím technologie Docker. V rámci práce je demonstrováno využití této technologie a zároveň je provedena analýza technologie Docker s následným porovnáním s podobnými …viac
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the Docker architecture and the possibilities of using this container system to create a practical environment for simple installation of PHP / Python development environment in the Linux operating system using Docker technology. In the course of the work, the use of this technology is demonstrated and at the same time the Docker analysis is performed with subsequent …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Víšek, Dominik. Využití technologie Docker pro virtualizaci vývojového prostředí PHP / Python. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / odbor:
Information Technology / Information Technology

Práce na příbuzné téma