Jakub Smolek

Bakalářská práce

Spotřebitel jako "quantified self": self-tracking, data-love a self-sharing jako nové rysy spotřebního chování

Consumer as "quantified self": self-tracking, data-love and self-sharingas as new features of consumer behavior
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou self-trackingové praktiky a vliv gamifikace na spotřebitele. S přibývajícím množstvím chytrých zařízení roste počet lively data, tzv. žitých dat, která self-trackeři, jakožto konzumenti na trhu zboží a služeb, produkují. Proto je cílem této práce seznámit čtenáře se self-trackingovými strategiemi a jejich využitím v kombinaci s gamifikovanými principy. Práce se zabývá …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis are the self-tracking practices and the impact of gamification on consumers. Self-trackers who are being part of the market of goods and servises produce nowadays much more lively data thanks to the increasing amount of smart devices. Therefore the aim of this work is to acquaint the reader with the self-tracking strategies and their use in combination with gamified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: Klára Šimůnková
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82219

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.