Dana CHALUPOVÁ

Bachelor's thesis

Renální kolika - intravenózní vylučovací urografie versus nativní vyšetření uropoetického systému spirálním CT

Renal colic - Intravenous excretory urography versus Native examination of uropoetic´s system on spiral CT
Abstract:
Renální kolika - intravenózní vylučovací urografie versus nativní vyšetření uropoetického systému spirálním CT Tato práce přináší srovnání dvou zobrazovacích metod, nejčastěji indikovaných při diagnóze renální koliky. Jedná se o intravenózní vylučovací urografii a nativní vyšetření břicha a pánve spirálním CT. Srovnáním níže uvedených hledisek bych chtěla přispět k úplnému zrušení indikace intravenózní …more
Abstract:
Renal colic - intravenous excretion urography versus native examination of the uropoietic system using a spiral CT scan This thesis presents a comparison of two imaging techniques that are most frequently indicated for diagnosis of renal colic. These are intravenous excretion urography and native examination of the abdomen and pelvis using a spiral CT scan. By comparing the following aspects, I would …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011
Identifier: 20861

Thesis defence

 • Supervisor: MUDr. Renata Pipková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHALUPOVÁ, Dana. Renální kolika - intravenózní vylučovací urografie versus nativní vyšetření uropoetického systému spirálním CT. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ddazru ddazru/2
2/5/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2/5/2011
Bulanova, L.
3/5/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.