Lenka LUKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Ekonomické aspekty zaměstnávání osob \nl{}se zdravotním postižením

Economic aspects of employing people with disability
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením výrobního družstva STYL Plzeň, pozornost je především věnována závodu Elektro na Nové Hospodě. Hlavním cílem této práce je analyzovat současné pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením, posoudit a navrhnout zlepšující opatření k vylepšení pracovních podmínek. První část je zaměřena na vymezení základních …více
Abstract:
This bachelor thesis is focuses on working conditions of persons with disabilities in production co-operative STYL Plzeň. Attention is mainly paid to the factory Electro in Nová Hospoda. Main goal of this thesis is to analyze current working conditions of employees with disability, assess and propose improving arrangements for working conditions. The first part is focused on definition or clarification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKEŠOVÁ, Lenka. Ekonomické aspekty zaměstnávání osob \nl{}se zdravotním postižením. Cheb, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/