Bc. Ondřej Mucha

Bachelor's thesis

Monitoring světelného znečištění měst

Monitoring of urban light pollution
Abstract:
Ve vybraných obcích Jihomoravského kraje byl sledován vývoj intenzity světelného znečištění pomocí metod DPZ. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou možnosti sledování tohoto jevu. Výzkum probíhal na starších snímcích ze satelitů DMSP (1992–2013) a novějších snímcích ze satelitu Suomi NPP (2014–2021). Vývoj světelného znečištění byl sledován prostřednictvím průměrných hodnot záření kolmo nad zastavěnou …more
Abstract:
In selected municipalities of the South Moravian Region, the development of the intensity of light pollution was monitored using remote sensing methods. The aim of the thesis was to find out what are the possibilities of monitoring this phenomenon. The research was conducted on older images from the DMSP satellites (1992–2013) and newer images from the Suomi NPP satellite (2014–2021). The development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Slezák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta