Theses 

Irvin D. Yalom - psychiatr, psycholog a filozof: k zásadám skupinové psychoterapie – Magdalena KAPCZIOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Magdalena KAPCZIOVÁ

Bakalářská práce

Irvin D. Yalom - psychiatr, psycholog a filozof: k zásadám skupinové psychoterapie

Irvin D. Yalom - psychiatrist, psychologist and philosopher: to the principles of group psychotherapy

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na skupinovou psychoterapii v pojetí Irvina D. Yaloma, významného amerického psychologa, psychiatra a filozofa. Prvním cílem práce je srovnání přístupu Irvina Yaloma k psychoterapii s přístupem známého českého psychologa a psychiatra Stanislava Kratochvíla, případně s přístupy dalších významných psychoterapeutů. Druhým cílem práce je nalezení Yalomových postupů a rad pro skupinovou psychoterapii v jeho fiktivní románové tvorbě, v níž jsou popsány v praxi na pozadí terapeutických příběhů.

Abstract: This bachelor work is focused on group psychotherapy in a concept of Irvin D. Yalom, a significant American psychologist, psychiatrist and philosopher. The first aim of this work is compare approach of Irvin Yalom to a psychotherapy to the approach of famous Czech psychologist and psychiatrist Stanislav Kratochvíl, alternatively to the approach of others psychotherapist. The second aim is to find Yalom's methods and guidances for group psychotherapy in his fictional novels, which are described on a background of practical therapeutic stories.

Klíčová slova: skupinová psychoterapie, psychoterapeut, psychiatr, psycholog, Irvin D. Yalom, Stanislav Kratochvíl, pacient, romány

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=63712 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KAPCZIOVÁ, Magdalena. Irvin D. Yalom - psychiatr, psycholog a filozof: k zásadám skupinové psychoterapie . Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 22:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz