Mario PSURUKAS

Diplomová práce

Multiculturalism in Canada and in the USA: A Comparison

Multiculturalism in Canada and in the USA: A Comparison
Abstract:
This thesis deals with multiculturalism in Canada and in the United States and compares the concept in both countries. At the beginning of the diploma thesis, the author clarifies the concept. Next, the author describes the creation of the multicultural societies in Canada and the United States, adresses the general public sentiment about each of the immigration waves and finally discusses the official …více
Abstract:
Tato práce pojednává o multikulturalismu v Kanadě a ve Spojených státech amerických a současně tento koncept porovnává. Na začátku diplomové práce autor multikulturalismus vymezuje a objasňuje. Následuje charakteristika vzniku multikulturních společností v obou zemích, popis reakce obyvatelstva na jednotlivé imigrační vlny a v neposlední řadě se autor zabývá zákony, které vznikly jako reakce na tyto …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PSURUKAS, Mario. Multiculturalism in Canada and in the USA: A Comparison. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta