Bc. Kristýna Kellerová

Master's thesis

Droga jako stimul k učení

Stimulants as Study Aids
Anotácia:
Diplomová práce s názvem Droga jako stimul k učení se zabývá problematikou zneužívání stimulačních drog k podpoře studia na vysoké škole. Teoretická část práce popisuje charakteristiky stimulačních drog, největší pozornost je přitom věnována nejrozšířenějším stimulačním drogám v České republice. Následně jsou popsány souvislosti mezi užíváním stimulantů a vysokoškolskými studenty, zvažován je vliv …viac
Abstract:
Diploma thesis named Stimulants as Study Aids is focused on issue of stimulant drug abuse for increase study performance at university. Theoretical part of the thesis describes characteristics of stimulant drugs. The highest attention is paid to the most enlarged stimulant drugs in the Czech Republic. Then the contexts between using of stimulants and college students are described. The influence of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta