Přemysl POSPÍŠIL

Diplomová práce

Středověké a raně novověké trestní právo v oblasti Chebska se zaměřením na problematiku katů

Criminal law in medieval and early modern era in the city of Cheb area, focused on the issue of executioners
Anotace:
Diplomová práce se v obecné rovině věnuje problematice středověkého a raně novověkého trestního práva. Konkrétně je zaměřena na specifika pro trestní právo v oblasti Chebska. V první části práce je věnována pozornost středověké a raně novověké společnosti a jejím specifikům. Charakteristika je zaměřena hlavně na problematiku tzv. lidí na okraji společnosti, nečestných povolání a fenoménu osobní cti …více
Abstract:
This thesis deals with the general problems of the medieval and early modern criminal law. It especially focuses on the specifics of the criminal law in the area of Cheb. The first part is devoted to the medieval and early modern society and its specificities, mainly focusing on the issues of the people in the margins of society, dishonest professions and the phenomenon of personal honor. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠIL, Přemysl. Středověké a raně novověké trestní právo v oblasti Chebska se zaměřením na problematiku katů. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo