Mgr. Marek Adamus, Ph.D.

Disertační práce

Mechanismy působení podjednotek (structure maintenance of chromosome) komplexů SMC5/6

Mechanisms of action of the SMC5/6 (structure maintenance of chromosome) subunits
Anotace:
Údržba chromozomů, jejich oprava a replikace jsou náročné úkoly vyžadující robustní mašinérii proteinových komplexů. Rodina komplexů „Structural Maintenance of Chromosome” (SMC) má nezastupitelnou roli v různých aspektech údržby genomu, včetně opravy DNA, její replikace, kondenzace a segregace. Doposud byly popsány tři eukaryotické (kohezin, kondenzin a SMC5/6) a tři prokaryotické (SMC/ScpAB, MukBEF …více
Abstract:
Chromosome safekeeping, maintenance, and replication is a challenging task that requires a robust machinery of protein complexes. A family of conserved Structural Maintenance of Chromosome (SMC) complexes plays important role in various aspects of genome maintenance, including DNA repair, replication, condensation, and segregation. So far, three eukaryotic (cohesin, condensin, and SMC5/6) and three …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
  • Oponent: doc. Mag. Dr. Juraj Gregáň, doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D., prof. Stephen Gruber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Vědy o živé přírodě / Bio-omika