Jana Mašková

Diplomová práce

Rizika a zásady řízení ICT projektů s použitím agilních a klasických přístupů

Risks and principles of agile and waterfall approaches to ICT project management
Anotace:
Tato práce řeší otázku rizik vyplývajících z použití klasických, hybridních a agilních projektových přístupů a jak je vnímají vybrané role, stakeholdeři projektu. Těmito rolemi byly zvoleny projektoví manažeři, projektoví manažeři z pozice zákazníka a CIO dodavatelských firem. Cílem této práce je porovnání agilních a vodopádových/ klasických přístupů k řízení ICT projektů a analýza těchto rizik z pohledu …více
Abstract:
This work addresses the issue of risks arising from the use of waterfall, hybrid and agile project approaches and how they are perceived by selected roles: project managers, project managers from the position of customer and CIO of supplier companies. The objective of this paper is to compare agile, hybrid and waterfall approaches to the management of ICT projects and analysis of these risks from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: Dušan Chlapek
  • Oponent: Jan Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81200

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Podniková informatika